Yönetim

  • Serdar TEZCAN Genel Müdür, Ar-Ge Başkanı
  • İlker TEZCAN Genel Müdür Yard. İdari İşler
  • Muzaffer ERGÖZ Koordinatör, Baş Danışman
  • Uğur TOKER Planlama, Ar-Ge Danışmanı
  • Mehmet Ziyaeddin Çelik Kalite Müdürü / Ar-Ge
  • 1