Anadolu Teleferik Arge

yerli.png

logoanadolu.png

 

Konunun kısa özeti:

Ülkemiz bu gün inanılmaz bir ekonomik kuşatma altındadır. Bu saldırının bir de sınırlarımıza dayanmış silahlı terör örgütlerinin varlığı eklenince. Ortaya vahim bir tablo çıkmaktadır.  Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın inanç ve dirençle başlattığı yerli imalat, yerli teknoloji hamlesi. Oldukça yerinde bir hedef ve kurtuluşa giden kutlu bir yoldur.

Bu noktadan hareketle şirketimiz çok kısa bir sürede üzerine düşen görevi yerine getirerek ARGE grubumuzu ön araştırma görevi vererek bu konuda nelerin ve  kimlerle yapılması konusunda yol gösterecek bir çalışma ve öneri teklifini kaleme almıştır.

» Birinci adım:

Yaptığımız ön araştırmaya göre konunun gerek önemi, gerekse büyüklüğü ciddi bir projeyi hayata geçirmekle mümkün olacaktır. Bu projenin ana hatları İzmir Sanayi Odası ile birlikte yapılacak kapsamlı bir iş birliği ile planlanacağı  konusunda ön  fikir oluşturulmuş ve Oda yöneticileri ile temasın sağlanması önerilmiştir. Bunun yanında çözüm ortakları belirlenmiştir. 

» İkinci adım :

Ege Bölgesi Sanayi Odası  yönetimi (Genel Sekreterlik Makamı) konuyu önemseyerek  bizleri ilgili meslek grubuna yönlendirmiş ve ekibimizi toplantıya davet etmiştir.

Firmamızın ARGE gurubu18. 19. 20 Ekim 2018 tarihlerinde İzmir Mühendisler Odası tarafından yapılacak olan 9ncu Asansör Sempozyumuna Yerli Teleferik ve Halatlı Taşıma Sistemleri Üreticisi firma olarak “ Halatlı Taşımacılık Sistemlerinde NDT ( Tahribatsız Muayene ) Uygulamaları “ konusunda sunum yapmak  amacı ile davet edilmiştir. Bu da göstermektedir ki Odamız bu konuda duyarlı ve isteklidir.

16 EKİM 2018 GÜNÜ YAPILAN MESLEK TOPLANTISI:

Odamızın bu günkü oturumunda ARGE  ekibimize fazlasıyla  verilen süre içerisinde görüş ve önerilerimizi meslek gurubumuza sözlü ve görsel olarak anlattık. Meslek gurubumuzdan çıkan sonuca göre bizden yazılı bir ön raporu kendilerine sunmamız istendi. Bizde bu talebe göre aşağıdaki kısa bilgi notunu yapılacak işbirliğine esas olarak hazırlamış bulunuyoruz.

 

ARGE EKİBİMİZİN 18-19-20 EKİM 2018 GÜNÜ

İZMİR MÜHENDİSLER ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN

9. ASANSÖR SEMPOZYUMUNA KATILIM:

İzmir Mühendisler Odası Asansör Sempozyoumu Düzenleme Komitesi Tarafından Firmamız “ Yerli Teleferik ve Halatlı Taşıma Sistemleri Üreticisi Firma “ olarak  Halatlı Taşımacılık Sistemlerinde NDT ( Tahribatsız Muayene ) Uygulamaları konusunda sunum yapmak  amacı ile davet edilmiştir.

Bahse konu tarihler arasında katılımımız sağlanmış ve 19 Ekim 2018 tarihinde Halatlı Taşımacılık İşlerinde Tahribatsız Muayene İşlemleri  Konusunda sunum yapılmıştır.Yapılan sunum hakkında katılımcıların;yerli bir üretici firmanın sempozyuma katılımı hakkında memnuniyetleri, olumlu görüşleri ve bir sonraki sempozyumlara da katılım teklifleri alınmıştır.Sunum esnasında ürettiğimiz ürünler, yapmış olduğumuz planlı, plansız bakımlar esnasında uyguladığımız Tahribatsız Muayene Yöntemleri anlatılmıştır.

argearge

 

DEVLETİMİZİN YAKLAŞIMI:

Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomideki kurtuluşun yerli üretimi ile olacağını ilan ve teklif ederek  konuyu literatüre yerleştirmiştir. Gerek odamıza, gerekse şirketimize bu konuda düşen görev;  bu talebi ete, kemiğe büründürmek ve hayata geçirmek olmalıdır. Peki bu nasıl olacaktır. İşte bu sorunun cevabını odamızla birlikte arayıp ilgili makamlara sunacağız ve bu talebin takipçisi olacağız. Eğer odamız şirketimize görev verirse müşterek çalışma gurubu oluşturacağız. Diğer bir deyişle Odamızın prensipleri doprultusunda konuyu araştırıp geliştirecek diğer ortaklarımızla  çözüm esaslı işbirliğini sağlayacağız. Bu konudaki kısa yol haritamızı takdim ediyoruz.

» 1- Koordinasyon:

Bu aşamada konu ile ilgili kurum, kuruluş ve mevzuatın taranması, yenilenme tekliflerin hazırlanması, güncellemelerin teklifi ve çözüm ortağı kuruluşlarla  iletişim.

» 2- Yerli Üretimin Kriterlerinin Belirlenmesi:

Bu aşamada;yerli üretiminin tarifi ve tasnifi yapılmalı. Bu konuda geniş bir mutabakat  Oluşmalı ve bu mutabakatı yapacak profesyonel bir çalışma ortaya koymalı

» 3- Yerli Üretiminin Sertifikasyonu Ve Yasal Statüsü:

Bu aşamada;  yerli üretiminin tarifi yapıldıktan sonra o üretimin sertifikasyonu yapılmalıdır.

» 4- Bu Sertifikanın İhale Sistemine Girmesi ve hukuki hakları ile  literatürde yer alması:

Yerli üretim sertifikasını alan ürünler milli ihale sistemimizde yer almalıdır. Şehir imar plan notlarına işlenmelidir. Eğer böyle bir sertifikasyona gidersek Anadoluya yayılmış binlerce tedarikçi menşei belli olan ve kalite garantisi olan mallarımızı kullanacaklardır. Böylece yerli üretim canlanacak ve istihdama yönelik hareketlenme olacaktır.

YERLİ İMALATA DÖNÜK TEŞVİK TEDBİRLERİ VE ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Bu konuda odamızın oldukça zengin tecrübe ve deneyimleri vardır. Son yıllarda oldukça değişik devlet kurumları değişik konularda teşvikler vermektedir.

  • Sanayi ve ticaret bakanlığı
  • Kalkınma ajansları (Ege, İzmir)
  • KOSGEB
  • TUBİTAK
  • TSE
  • KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ YÖNETİMİ
  • TKDK (Kırsal Kalkınma)
  • AB Fonları
  • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bu teşvik tedbirlerinin ne kadarı birbiri ile çelişiyor, ne kadarı izlenebiliyor. Güncelleme nasıl olmalıdır. Bunlar yeniden ele alınmalıdır.Bu konuda sadece şirketimize ait bir yerli üretimden elbette bahsetmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamının ülkemizin  tümünü kapsayan bir yerli üretimden bahsederken biz EGE Sanayi Odası olarak bu talebin altını doldurup seferberliği odamızdan başlatılsın diğer mesleki ve yerli üretimleri de kapsayan çalışmaları hayata geçirsin istiyoruz.
Bu işin birinci adımı olarak Sanayi Odamız kendi içerisinde örgütlenmesini yapmalı ve yol haritasını çıkarmalıdır. Bizlerde bu bu aşamadan sonra devreye girerek konuyu sürdürüp sürüklemeliyiz.

KONU HAKKINDA KISA NOTLAR :
1-    Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığının planladığı ve hayata geçen kayak merkezleri 54 adet. Bunlardan sadece Erzuruma harcanan para yaklaşık bir milyar dolar.
2-    Bursa Uludağ’da da yoğun bir teleski  tesisi evcuttr ve bununda tutarı yaklaşık bir milyar dolardır
3-    Ayrıca Kayseri Erciyes’e yapılan yatırımların tutarı da yaklaşık bir milyar dolardır.
4-    Bunun yanında diğer irili ufaklı kayak merkezlerine yapılan yatırımlar ayrıca 500 milyon dolar civarındadır.
5-    Yine şehirlerimizde  gerek insan gerekse eşya taşımacılığı yapan teleferikler mevcuttur. Yine bunların toplamı 500 milyon dolar civarındadır.

 

SONUÇ OLARAK:
Konuyu toparlayacak olursak;
Ülkemizdeki bu yatırımların toplamı beş milyar dolar civarındadır.( Bu milktar sadece Teleferik sektöründeki meblağımızdır. Bu çalışmalar sonunda diğer iş kollarınıda irdeler ve araştırırsak ciddi rakkamlar önümüze geleceği bir gerçektir.) Ve bu yatırımların  neredeyse yüzde doksanbeş’ini yabancılar yapmış ve bu paraların tamamı yurt dışına gitmiştir.
Burada önemli olan bu yatırımların bakım, onarım, ve yedek parçaları ise bu meblağa giderek yaklaşacaktır.  Yerli Üretici olarak gayemiz, Ülkemizden Yurt Dışına çıkacak olan  büyük meblağların yurt içerisinde kalmasını sağlamak amacı ile Yerli Üretici olarak tanınmak, belgelendirilmek ve Yerli Ürün Üretmektir. Aşağıda Fabrikamızın sıfır noktadan % 70 Yerli üretime geçmenin kısa bir geçiş tanıtım bilgileri vardır.

YERLİ İMALATTA İKİNCİ ADIM ARGE BİRİMİNİN KURULMASI

ANADOLU TELEFERİK ARGE UZMAN ŞEMASI

(Anadolu Teleferik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ARGE Personeli)


1-    SERDAR TEZCAN                  ( ARGE Birim Başkanı )
2-    MUZAFFER ERGÖZ               ( ARGE Proje Koordinatörü )
3-    UĞUR TOKER                        ( KOSGEB - TUBİTAK Proje Sorumlusu, Uzman )
4-    MEHMET ZİYAEDDİN ÇELİK ( Uçak. Tek. ARGE Teknik Projeler Başkanı )
5-    SERKAN GÜL                         ( Mak.Müh.Proje Müdürü )
6-    METİN ÖZER                          ( Mak.Müh.Üretim Müdürü )
7-    FERHAT ŞENLİK                    ( Mak.Müh.Üretim Müdürü )

YERLİ İMALATTA ÜÇÜNCÜ ADIM:  YETRLİ ÜRETİMİN BAŞLATILMASI

 

volan.pngarge

 

YERLİ İMALATTA SADECE FİRMA ÖZKAYNAKLARI İLE ELDE EDİLEN BAŞARI

 % 70 YERLİ BİR TELEFERİK VE 50 İŞ KOLUNA İŞ VEREREK İSTİHDAM ARTIŞI YARATMAKTIR.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Avrupa da bu işi yapan ve Dünya’ya ihraç eden dört adet firma mevcuttur.Eğer ülkemizdeki yerli imalat seferberliği bizi destekler ise hem ülkemizdeki beş milyar dolarlık yatırımları ayakta tutar hem de bu dört firma ila Dünya ölçeğinde rekabet edebiliriz. Burada yeterki çözüm ortaklarımız aşağıda da belirttiğimiz gibi yerli imalat desteklerini sürdürebilir ve çalışmalarımıza sahip çıkarlar ise bu % 70 lik yerli oranımzı % 95 lere çıkartabilir ve beklenmedik iatihdamla birlikte 50 ye yakın çözüm ortağımıza üretim teknolojileri transfer ederek onların bu pastadan pay almalarını sağlayabiliriz.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ

KOSGEB : Ege Bölgesinde (İzmir) de bulunan ve yerli üretimi hedefleyen tüm sanayi kesimini Endüstri 4.0 ile tanıştıracak, organize edecek yerli üretim için önderlik edecek bir projeyi sanayicilerle birlikte hayata geçirecek, sertifikasyonu sağlayacak çalışmaların lideri durumunda olmalıdır.

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI : Bu çalışmaların odağı, planlayıcısı, sonuçların alınması, sertifikasyon, teşvik tedbirleri ve bu çalışmaya iştirak edecek firmaları aynı çatı altında toplayarak tüm çözüm ortaklarının ihtiyacı olan bilgilerin aynı çanakta toplanmasını sağlayacak bir performans sergilemelidir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞIMIZ : Cumhurbaşkanımızın açmış bulunduğu ‘’YERLİ İMALAT’’ seferberliğinin içerisini doldurma görevini EGE Sanayi Odasına vermeli ve başlayan çalışmalara sahip çıktığı gibi bu talebin içerisini dolduracak her türlü yasal prosedürü başlatmalıdır.

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ YÖNETİMİ :  Bu çalışmaların ilk basamağını teşkil edecek bir refleksle çalışmalara sahip çıkmalı ve üzerine düşecek her türlü görevi yerine getirmelidir.

TÜBİTAK :  Keza Tübitak bu çalışmaların içerisinde bulunarak stratejik derinliği oan yerli imalatı destekleyecek çalışmaları yapmalıdır.

TSE : Tüm bu çalışmaları sertifikalandırıp mülkiyet haklarını kullanabilecek bir çalışma yapmalı ve yerli üretimin kullanılmasını yasal zeminlere oturtmalıdır. Konuyu yasal bir sertifikasyon programı ile desteklemelidir.

İZMİR KALKINMA AJANSI : Misyonumuz: İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak. Amacı bu olan Ajansımız ile çalışmak bizim için görevdir.

 

Anadolu Teleferik ARGE Gurubu adına

Genel Müdür

Serdar Tezcan